May 17, 2024
Admin Cogistics Co.,Ltduser_icon

Third Party Logistics (3PL) ทางเลือกที่ตอบโจทย์เพื่อการส่งสินค้าเข้า Modern Trade

Third Party Logistics (3PL) ทางเลือกที่ตอบโจทย์เพื่อการส่งสินค้าเข้า Modern Trade

“โมเดิร์นเทรด (Modern Trade)” หากใครที่อยู่ในแวดวงธุรกิจต่างก็รู้จักและคุ้นหูกับคำนี้มาอย่างยาวนาน เพราะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการจัดจำหน่ายสินค้าที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตและขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโมเดิร์นเทรด หมายถึง รูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีองค์กรขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลาง โดยมักจะเป็นบริษัทที่มีการค้าขายสินค้าหลากหลายประเภทผ่านช่องทางการจำหน่ายที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ สามารถรองรับสินค้าหลากหลายประเภทจากแบรนด์ต่าง ๆ และมีลูกค้าจำนวนมาก รวมถึงมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบอีกด้วย

Modern Trade ในประเทศไทย สามารถแบ่งได้ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 1. ห้างสรรพสินค้า (Department Store) : ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแฟชั่น หรือบริการอื่น ๆ เช่น ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ เป็นต้น ตัวอย่างห้างสรรพสินค้าในไทย ได้แก่ Central, Siam Paragon, EmQuartier
 2. ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) : ธุรกิจค้าปลีกที่คล้ายกับห้างสรรพสินค้าแต่เน้นไปที่การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสด อาหารแห้ง และสินค้าทั่วไป ตัวอย่างเช่น Lotus's, Big C, Makro
 3. ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) : ธุรกิจค้าปลีกที่เน้นจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นเดียวกับธุรกิจ Hypermarket แต่มีขนาดเล็กกว่าและความหลากหลายของสินค้าน้อยกว่า เช่น Tops Supermarket, Villa Market, Gourmet Market
 4. ร้านค้าขายสินค้าเฉพาะทาง (Specialty Stores) : ธุรกิจค้าปลีกที่เน้นการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละประเภท เช่น Watsons, Boots, Eveandboy
 5. ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) : ธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีผู้คนอาศัยจำนวนมาก โดยเน้นจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป เช่น 7-Eleven, Family Mart, Lawson 108

อย่างไรก็ตามในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจนับว่า การนำสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรด เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญสำหรับธุรกิจของตนเอง เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตไปทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว แต่การจะส่งสินค้าเข้า Modern Trade นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากธุรกิจต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการที่คอยขัดขวางความสำเร็จในครั้งนี้

ปัญหาที่ธุรกิจมักเผชิญเมื่อส่งสินค้าเข้า Modern Trade

ปัญหาที่ธุรกิจมักเผชิญเมื่อส่งสินค้าเข้า Modern Trade

 • ค่าใช้จ่ายสูงและเกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มงวด : การส่งสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรด มักมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมต่างค่อนข้างสูง เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าจัดเก็บสินค้า ค่าขนส่ง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้จึงทำให้ธุรกิจขนาดเล็กอาจไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ตลอดจนมีเกณฑ์การคัดเลือกสินค้าที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานสินค้า บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนภาพลักษณ์ของแบรนด์อีกด้วย
 • การแข่งขันสูงและความต้องการสินค้าที่หลากหลาย : เนื่องจากมีธุรกิจจำนวนมากที่ต้องการส่งสินค้าเข้า Modern Trade จึงทำให้มีการแข่งขันที่สูง ดังนั้นธุรกิจจึงจำเป็นต้องสร้างความโดดเด่นและสร้างจุดแข็งเพื่อดึงดูดความสนใจ ตลอดจนต้องตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประเภทสินค้าให้ตรงกับความต้องการและสามารถจัดส่งสินค้าเพื่อวางขายได้อย่างสม่ำเสมอ
 • การขาดแคลนบุคลากรและเทคโนโลยีที่สำคัญ : บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์รวมถึงเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นในการดำเนินงาน ย่อมเป็นส่วนสำคัญที่หลายธุรกิจต่างขาดแคลน หากมีองค์ประกอบเหล่านี้จึงจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการส่งสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรดได้นั่นเอง
 • ระบบการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics ) ที่ซับซ้อน : โมเดิร์นเทรดแต่ละเจ้าต่างมีมาตรฐานและข้อกำหนดในการจัดส่งสินค้าที่เข้มงวด ดังนั้นธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีระบบการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งการจัดการสต็อกสินค้า การขนส่ง การติดตามสินค้า และการจัดการเอกสาร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของโมเดิร์นเทรดแต่ละเจ้าอีกด้วย

“3PL” ทางเลือกที่กระจายสินค้าสู่ Modern Trade ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3PL (Third Party Logistics) ทางเลือกที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งสินค้าเข้า Modern Trade ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดเก็บสินค้า การจัดการคลังสินค้า การจัดการคำสั่งซื้อ ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าจนถึงหน้าร้าน ด้วยความเชี่ยวชาญและสะสมประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการ 3PL จึงสามารถช่วยให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารลดต้นทุนในการจัดการโลจิสติกส์ด้วยตนเอง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการส่งสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรดอีกด้วย

Third Party Logistics (3PL) คืออะไร

3PL หรือ Third Party Logistics คือ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ภายนอกองค์กรแบบครบวงจร หรือบริษัท Outsource ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือธุรกิจในการจัดการกระบวนการด้านโลจิสติกส์ส์ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ตกลง โดยทั่วไป 3PL จะให้บริการตั้งแต่ 1. บริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) 2. การขนส่ง (Transportation) 3. โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) 4. การบริการอื่น ๆ (Other Services) เช่น การจัดการเอกสาร หรือบริการด้านศุลกากร เป็นต้น

ข้อดีของการเลือกใช้บริการ Third Party Logistics (3PL)

 • ลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ : การใช้บริการ Third Party Logistics (3PL) จะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า โดยเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่สำหรับคลังสินค้า ค่าจ้างพนักงานและรถขนส่ง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ด้วยตนเอง
 • ปรับเปลี่ยนระบบโลจิสติกส์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ : 3PL มีความยืดหยุ่นในการปรับขนาดของบริการให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจสามารถปรับขนาดของการจัดการสินค้าได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของตลาด
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสต็อก : ผู้ให้บริการ 3PL มีความเชี่ยวชาญในการจัดการสต็อกและคลังสินค้า ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสต็อกของธุรกิจ และลดความสูญเสียจากสินค้าในคลังอีกด้วย
 • การให้บริการที่ครบวงจร : บริการ 3PL มักจะรวมการจัดการโลจิสติกส์ทั้งหมดตั้งแต่การจัดเก็บสินค้า การจัดส่ง และการติดตามสินค้า จึงทำให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดความยุ่งยากในการจัดการสินค้าเองได้
 • การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : บริษัท 3PL มักจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและจัดการสินค้า รวมถึงช่วยลดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าอีกด้วย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความ : เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ ด้วย 5 ข้อดีของ 3rd Party Food Logistics Provider (3PL)

Food Pipeline บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ By Cogistics

Food Pipeline บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ By Cogistics

Food Pipeline” บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ หรือ Cold Chain Logistics โซลูชั่นที่ช่วยให้ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอาหารของคุณสามารถส่งสินค้าเข้า Modern Trade ได้อย่างรวดเร็ว ตรงเวลา ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ด้วยระบบท่อลำเลียงสินค้าอาหารจากโรงงานผลิตอาหารสู่หน้าร้านโมเดิร์นเทรดก่อนส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค โดยการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ในระบบปิดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ด้วยการออกแบบกระบวนการจัดเก็บและกระบวนการจัดส่งให้เชื่อมต่อข้อมูลกับทุกช่องทางการจัดจำหน่ายโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศของท่อลำเลียง

 • ครบวงจรในที่เดียวโดยการเชื่อมกระบวนการจัดเก็บและจัดส่งด้วยระบบการจัดการคลังสินค้า WMS / TMS กับทุกช่องทางโมเดิร์นเทรดอย่างไร้รอยแบบ Seamless Connection to All
 • รักษาคุณภาพได้ดีตลอดการลำเลียง สร้างความมั่นใจด้วยการการันตีผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากลอย่างมาตรฐาน GMP และ HACCP
 • รับรู้และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเชื่อมต่อระบบจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Visible Process) ตลอดจนการติดตามสถานะการขนส่งสินค้าด้วย GPS Tracking
 • ลดต้นทุนการกระจายสินค้า ด้วยการแชร์ต้นทุนค่าขนส่งกับธุรกิจเจ้าอื่นที่ต้องการกระจายสินค้าไปสู่ช่องทางโมเดิร์นเทรดในจุดหมายปลายทางเดียวกัน

หากธุรกิจหรืออุตสหากรรมอาหารของคุณกำลังมองหาบริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) ไว้ใจให้เรา Cogistics ผู้ให้บริการ Food Pipeline Solution ในด้าน Food Logistics เป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญที่ช่วยดูแลธุรกิจของคุณ

*หมายเหตุ: ให้บริการกระจายสินค้าอาหารเฉพาะสินค้าที่ทำสัญญาซื้อขายกับช่องทางโมเดิร์นเทรดแล้วเท่านั้น

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง

Call: 02-328-6638

Line Official: @cogistics

Facebook: Cogistics Co., Ltd.

Email: salesorder@cogistics.co.th

แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Cogistics เพื่อนคู่คิดธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร