Food Pipeline
บริการกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตด้วย Food Pipeline รถห้องเย็น
เพราะเรื่องส่งเรื่องวุ่น เราทำให้มันไม่ยุ่ง

Food Pipeline
บริการกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตด้วย Food Pipeline รถห้องเย็น
เพราะเรื่องส่งเรื่องวุ่น เราทำให้มันไม่ยุ่ง

Food Pipeline
บริการกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตด้วย Food Pipeline รถห้องเย็น
เพราะเรื่องส่งเรื่องวุ่น เราทำให้มันไม่ยุ่ง

Food Pipeline รถห้องเย็น คืออะไร ?

drop1-Characters
Food Pipeline รถห้องเย็น คือ “ท่อลำเลียงอาหาร” เป็นระบบการจัดการ ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหารระหว่างธุรกิจสู่ธุรกิจ B2B ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด่านสุดท้ายก่อนส่งมอบอาหารให้ผู้บริโภค เช่น การลำเลียงสินค้าจากโรงงานผลิตอาหารสู่หน้าร้านโดย รถห้องเย็น หรือจากโรงงานผลิตอาหารสู่ช่องทาง โมเดิร์นเทรด เช่น ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เป็นต้น นับเป็นการบริหารจัดการ กระจายสินค้าที่เกิดขึ้นแบบต่อเนื่องและสม่ำเสมอในระบบปิดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ จึงสามารถ พัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดลดการสูญเสียจากการจัดการที่ไร้รูป แบบ และสามารถสร้างแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) และลดต้นทุนการกระจายสินค้าให้ ต่ำลงได้ อีกทั้งยังสามารถเปิดให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากระบบท่อลำเลียงได้ในวงกว้าง ด้วยประสบการณ์ผู้ให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าอาหารแบบการ ขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (3PL Temperature Controlled Food Logistics) กว่าสิบปีที่เรามุ่งพัฒนาระบบกระบวนการกระจายสินค้าแบบ B2B ให้ได้ประสิทธิภาพเสมือนการจัดส่งสินค้า หรือการ ส่งของแช่แข็ง ด้วยระบบท่อลำเลียงอาหาร คือท่อลำเลียงที่ดีต้องเป็นระบบปิดที่ยังคงรักษาไว้ ซึ่งความสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้าน คือถูกสุขอนามัยได้รสชาติคงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ จนถึงมือของผู้บริโภค เรามีเครือข่ายท่อลำเลียงคลอบคลุมและเชื่อมต่อในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย สามารถบริหารการจัดส่งได้ง่ายได้ มีประสิทธิภาพและตรงเวลา ควบคุมต้นทุนการจัดส่ง ได้ดีจนเป็นที่น่าพึงพอใจ อีกทั้งท่อลำเลียงนี้ยังง่ายต่อการเชื่อมต่อและเปิดให้ผู้ผลิตอาหารในภาค อุตสาหกรรมเข้ามาร่วมใช้งานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบท่อลำเลียงยิ่งขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำ

Food Pipeline ส่งของแช่แข็ง รถห้องเย็น สำคัญอย่างไร ?

ธุรกิจผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมมักจะมุ่งพัฒนาเรื่องการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและได้คุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาด แต่กลับมองข้ามการพัฒนาระบบงานจัดส่ง หรือระบบการ ขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งความไม่พร้อมของระบบงานจัดส่งมักจะสร้างผลเสียให้กับธุรกิจมากมาย เช่น สินค้าส่งไปถึงที่หมายไม่ทันเวลา หรือไม่คลอบคลุมทุกช่องทางทำให้ธุรกิจไม่สามารถเติบโตขึ้นได้ ที่สำคัญสินค้าหรืออาหารจานสำคัญนั้นต้องสูญเสียคุณภาพจากการดูแลที่ไม่ได้มาตรฐาน

ข้อจำกัดของระบบกระจายสินค้าหรือระบบขนส่ง รถห้องเย็น ที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันยังขาดการออกแบบวางแผนและควบคุมที่ดี เพราะผลิตภัณฑ์ต้องผ่านมือผู้ประกอบการภายนอกหลาย ๆ ราย กว่าผลิตภัณฑ์จะถึงมือผู้บริโภคนับเป็นเรื่องเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย และเป็นผลเสียต่อสุขลักษณะที่ดีของอาหารตามมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรังสรรค์ไว้ ธุรกิจต้องสูญเสียศักยภาพในการแข่งขันและความสามารถในการทำกำไรจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายนั้น ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจึงควรให้ความสำคัญและสร้างระบบกระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับกระบวนการผลิตเพื่อความสำเร็จของงานที่แท้จริง

เราจึงพัฒนา Food Pipeline Solution หรือการ ส่งของแช่เย็นทั่วประเทศ ให้เสมือนเป็น ท่อลำเลียงอาหารที่ไม่ได้มองเพียงเรื่องขนส่งแบบธรรมดา เพราะเราให้ความสำคัญกับการออกแบบกระบวนการจัดเก็บและกระบวนการจัดส่ง ให้เชื่อมต่อทั้งข้อมูล กระบวนการทำงานระหว่างธุรกิจ ให้เป็นเครือข่ายท่อลำเลียงอาหารที่เชื่อมต่อ โดยมุ่งเน้นการจัดการและการควบคุมทุกขั้นตอนที่สามารถรักษา และส่งมอบคุณลักษณะที่ดีของการเป็นท่อลำเลียงอาหารที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยได้ใช้บริการในวงกว้างมากกว่าการจัดส่ง สู่ความเป็นเลิศของท่อลำเลียง

คุณลักษณะที่ดีของ Food Pipeline รถห้องเย็น ของโคจิสติกส์

Drop3-600x600-1

 

ครบวงจรสรุปจบในที่เดียว (One stop service) สามารถเชื่อมกระบวนการรับเข้าจัดเก็บและ จัด ส่งด้วยระบบการจัดการคลังสินค้า WMS / TMS ที่สามารถแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่อาจเกิด ขึ้นได้หากใช้บริการหลายเจ้าในการกระจายสินค้า และสามารถรองรับสินค้าได้หลายอุณหภูมิ

 

รักษาคุณภาพได้ดีตลอดการลำเลียง (Food Logistics Best Practice) ระบบจัดการตั้งแต่ กระบวนการรับเข้า การจัดเก็บและการจัดส่งที่ได้รับการการันตีคุณภาพ GMP/ HACCP และ Halal ซึ่งทุกๆ สินค้าจะผ่านการคัดกรองก่อนรับเข้าโดยสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพจะถูกคัดแยกและ ไม่ถูกนำเข้าสู่ระบบท่อลำเลียงและมีระบบตรวจสอบกระบวนการ ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ในทุกระยะเวลา

 

ครอบคลุมและเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อ (Seamless Connection to All) เรามีระบบเชื่อมต่อ รับคำสั่งซื้อและจัดส่งสู่ทุกช่องทางโมเดิร์นเทรดอย่างไร้รอยต่อศูนย์กระจายสินค้าสู่กลุ่มธุรกิจ อาหารแบบด่วน แต่ละแบรนด์ และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ

 

สามารถตรวจสอบและรับรู้ทุกขั้นตอน (Visible Process) ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการข้อมูลของบริษัทฯแบบเรียลไทม์ตามรายงานมาตรฐาน เช่น รายงานสินค้าคงคลังรายงาน ความสำเร็จของงานจัดส่ง เป็นต้น

 

ความง่าย ประหยัดและกำจัดทุกความเสี่ยง (No Risk with All Savings) ลูกค้าสามารถ สร้างรายได้และขยายช่องทางจัดจำหน่ายได้ทันท่วงทีผ่านการเชื่อมต่อกับระบบกระจายสินค้า อีกทั้งลูกค้ายังสามารถรับรู้และจำกัดต้นทุนกระจายสินค้าต่อชิ้นและบันทึกผลกำไรจากธุรกิจได้ล่วงหน้าอีกด้วย

ธุรกิจไหนควรใช้ Food Pipeline Solution ส่งของแช่เย็นทั่วประเทศ ?

drop4-checklist
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจที่ต้องใช้การ ส่งของแช่แข็ง ที่มองหาระบบกระจายสินค้าที่สมบูรณ์แบบพร้อมเริ่มใช้งานได้ในทันที แต่ไม่พร้อมลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานและโปรแกรมการจัดการคลังและขนส่งสินค้าที่มีราคาแพง หรือ ยังขาดบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ความไม่ต้องการบริหารโลจิสติกส์ด้วยตนเอง เพราะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพราะปริมาณสินค้าที่เริ่มจำหน่ายสู่ตลาดในประเทศอาจยังมีสัดส่วนที่น้อย การใช้บริการขนส่งนี้จะช่วยให้การขนส่งสินค้า หรือกระจายสินค้า ที่มีออกไปได้อย่างทั่วถึงได้อย่างคุ้มค่า โดยบริการ Food Pipeline ส่งของแช่เย็นทั่วประเทศ
Body2-Veggie
Body2-Veggie-1

ความสำเร็จของลูกค้า

เรายินดีที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทชั้นนำธุรกิจ