Veggie Industry
จัดหาผัก-ผลไม้แช่แข็ง
เพื่อภาคอุตสาหกรรมอาหาร

เรื่องผักเรื่องยาก เราทำให้มันง่าย

Veggie Industry
จัดหาผัก-ผลไม้แช่แข็ง
เพื่อภาคอุตสาหกรรมอาหาร

เรื่องผักเรื่องยาก เราทำให้มันง่าย

Veggie Industry
จัดหาผัก-ผลไม้แช่แข็ง
เพื่อภาคอุตสาหกรรมอาหาร

เรื่องผักเรื่องยาก เราทำให้มันง่าย

ทำไมโรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้ ผักแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง (Frozen Veggie) ?

Drop1-Veggie-process-flow-low-1
ผัก ผลไม้ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในมื้ออาหาร หากคุณเป็นโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อม เสิร์ฟ (Ready-to-Eat meal) การนำผักมาเป็นองค์ประกอบในเมนูนับเป็นการสร้างสีสันและเพิ่ม มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของท่านอย่างง่ายดายแต่เป็นที่น่าเสียดายที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารส่วน ใหญ่ขาดความรู้ความชำนาญการในการจัดหาวัตถุดิบประเภทผักป้อนโรงงาน จึงจำเป็นต้องใช้ วัตถุดิบของสดที่ปลูกในประเทศได้เท่านั้น ซึ่งนับเป็นการสร้างข้อจำกัดให้กับตนเองในเรื่องต่าง ๆ เช่น ขาดความหลากหลายเพราะต้องใช้ผักที่ปลูกในประเทศปริมาณผักสดที่ออกแต่ละฤดูมีปริมาณ ไม่มากพอสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมคุณภาพของสดที่ผันแปรตามฤดูกาลต้องอาศัยการตัดแต่ง สิ้นเปลืองแรงงาน และไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้ อีกทั้งราคาผักสดมีความผันผวนตลอดเวลา ซึ่งความสุ่มเสียงเหล่านี้นับเป็นปัญหาที่หลายโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังเผชิญอยู่จะดีกว่าถ้าคุณจัดการปัญหาเหล่านี้ด้วย ผักแช่แข็ง และ ผลไม้แช่แข็ง ที่สามารถปลดล็อคทุกอุปสรรคที่กล่าว มาข้างต้นให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ดีกล่าวคือท่านสามารถเลือกใช้ ผักสดแช่แข็ง และ ผลไม้แช่แข็ง จากทั่วโลก เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของท่านได้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับเมนูอย่างไร้ ขีดจำกัด ที่สำคัญคือมีปริมาณมากพอในการจัดเก็บไว้และสามารถพร้อมใช้ในกระบวนการผลิตได้ ไม่จำกัดจำนวน และทันเวลา หมดปัญหาเรื่องวัตถุดิบขาดแคลน อีกทั้ง ผลไม้แช่แข็ง ผักแช่แข็งราคา คงที่ทั้งปีและไม่ต้องเผชิญ กับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อุบัติกับระบบการเพาะปลูกผักสดในประเทศ นอกจากนี้ ผักแช่แข็งถือเป็นผลผลิตจากภาคอุตสาหกรรมจึงสามารถมั่นใจในระบบคุณภาพและมีกระบวนการ สอบกลับรองรับทุกมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารระดับสากล และยังการันตีจากการรองรับ มาตรฐานการส่งออกไปได้ทั่วโลกอีกด้วย

ทำไมต้องใช้บริการ Veggie Industry บริการจัดหา ผักแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง ของโคจิสติกส์ ?

Drop2-600x600-1
แม้ ผักสดแช่แข็ง และ ผลไม้แช่แข็ง จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าผักสด กระบวนการจัดหา ผักแช่แข็งที่มีประสิทธิภาพ ก็นับเป็นหัวใจสำคัญของการผลักดันธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัท โคจิสติกส์ ได้นำแนวคิดด้าน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain Management มาพัฒนากระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ประเภทผัก-ผลไม้ เพื่อภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยพันธมิตรเครือข่าย โรงงานผักแช่แข็ง ในแหล่งเพาะปลูกขนาดใหญ่ทั่วโลก (Value Chain Network) ผนวกกับการจัดการโลจิสติกส์ ควบคุมอุณหภูมิที่เป็นเลิศ (Cold Chain Best Practice) ทำให้เรามีองค์ความรู้พร้อมแก้ปัญหาเรื่องผักผลไม้ และสามารถควบคุมจัดการนำ วัตถุดิบที่ได้คุณภาพตรงตามความต้องการ (Right Product) พร้อมส่งโรงงานได้ตรงเวลา และ สม่ำเสมอตลอด 365 วัน (Right Time) อีกทั้งมีต้นทุนคงที่ตลอดทั้งปี (Right Cost) ซึ่งนับเป็น ปัจจัยที่สำคัญต่อการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่าง มากและจากที่กล่าวมาทั้งหมด ทางบริษัทโคจิสติกส์จำกัด ได้การรองรับมาตรฐานระดับสากลอย่าง BRC HACCP GMP และ Halal ซึ่งเป็นที่ยืนยันว่าวัตถุดิบจากทางเราปลอดภัย มีมาตรฐานสะอาด และจะเป็นจุดแข็งให้กับธุรกิจของคุณอย่างแน่นอนโคจิสติกส์ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัทฯชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม จากการเปิดรับและนำแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ผ่าน Veggie Industry Solution มาแก้ปัญหาผลักดันธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืน

ผัก ผลไม้ ทั่วโลกอยู่ในมือคุณ

เพราะเราเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด และได้มาตรฐาน

Asparagus

Origin: China

Cutting Style: Whole, Cut

veg1

Cultivated Blueberry

Origin: Chile, China

Cutting Style: Whole

veg2

Broccoli

Origin: Ecuador, China

Cutting Style: Floret, Stem, Dice

veg4

Broussel Sprout

Origin: China, Belgium

Cutting Style: Whole

veg3

Carrot

Origin: China

Cutting Style: Dice, Strip, Slice

veg5

Straw Mushroom In Brine

Origin: China

Cutting Style: Whole, Half

veg6

Green Bean

Origin: China, Thailand

Cutting Style: Whole, Cut

n_veg26

Lotus Root

Origin: China, Vietnam

Cutting Style: Slide

n_veg25

3 Tone Mixed

Origin:

Cutting Style: Kernel

n_veg24

Champignon

Origin: China

Cutting Style: Slice

n_veg23

Bell Pepper

Origin: China

Cutting Style:

n_veg22

Sweet Corn

Origin: China

Cutting Style:

n_veg21

Garlic

Origin: India

Cutting Style: Slice

n_veg20

Pumpkin

Origin: China

Cutting Style: Dice

n_veg19

Cauliflower

Origin: China

Cutting Style: Long Stem

n_veg18

Bamboo shoot

Origin:

Cutting Style:

n_veg17

Mango

Origin: Vietnam, Thailand

Cutting Style: Half cut, Dice

n_veg16

Mushroom Shiitake

Origin: China

Cutting Style: Whole, Slice, Dice

n_veg15

Straw Mushroom

Origin: Thailand

Cutting Style: Half cut

n_veg14

Potato

Origin: China, India

Cutting Style: Dice

n_veg13

Rape Flower

Origin: China

Cutting Style: Cut

n_veg12

Raspberry

Origin: Australia

Cutting Style: Whole

n_veg11

Spinach

Origin: China

Cutting Style: Cut

n_veg10

Soybean

Origin: Thailand

Cutting Style: Cut

n_veg9

Strawberry

Origin: Egypt, Australia, China

Cutting Style: Whole

n_veg8

Sugar Snap Pea

Origin: China, Thailand

Cutting Style: Whole

m_veg7

Mixed vegetables (Western style)

Origin: China

Cutting Style: Cut, Dice

n_veg6

Dragon fruit

Origin: Vietnam

Cutting Style: Dice

n_veg5

Bok Choy

Origin: China

Cutting Style: Cut

n_veg4

Leek

Origin: China

Cutting Style: Cut

n_veg3

White Asparagus

Origin: China

Cutting Style: Cut

n_veg2

Eryngii Mushroom

Origin: China

Cutting Style: Dice

n_veg1

ความสำเร็จของลูกค้า

Cogistics ยินดีที่จะอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของบริษัทชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม