Sep 22, 2023
Admin Cogistics Co.,Ltduser_icon

ทำความรู้จัก WMS TMS ระบบการจัดการคลังสินค้า ที่มีความสำคัญในบริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

ทำความรู้จัก WMS TMS ระบบการจัดการคลังสินค้า ที่มีความสำคัญในบริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

การขนส่งสินค้าถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเพื่อส่งมอบสินค้าแก่ผู้บริโภคในท้ายที่สุด ทำให้ธุรกิจต้องมั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นจะถูกส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัยและตรงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าที่ต้องการจัดเก็บและขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท อาทิเช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารสำเร็จรูป อาหารแช่เย็น-แช่แข็ง หรือเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) การขนส่งสินค้าด้วยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อรักษาความสมบูรณ์และความปลอดภัยของสินค้าดังกล่าว จึงเป็นกระบวนการหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญสำหรับสินค้าที่ต้องการจัดเก็บและขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิตลอดเส้นทางการขนส่งจนถึงปลายทาง โดยมี 2 กิจกรรมหลัก คือ คลังสินค้าห้องเย็นและการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

เพื่อให้กระบวนการ Cold Chain Logistics มีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการขนส่งให้เหลือน้อยที่สุด บริการ Food Pipeline ระบบบริหารจัดการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ สำหรับวัตถุดิบหรือสินค้าอาหารระหว่างธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) หรือจากโรงงานผลิตสินค้าอาหารสู่ช่องทางโมเดิร์นเทรดของเรา Cogistics จึงเลือกใช้ระบบจัดการที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงระบบการจัดการคลังสินค้าและระบบขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิเข้าด้วยกัน เพื่อให้กระบวนการลำเลียงและกระจายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสำหรับภาคอุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศไทย  

ระบบจัดการที่บริการ Food Pipeline เลือกใช้ คือ การนำเอาระบบ WMS และ TMS มาเชื่อมกระบวนการรับเข้า จัดเก็บและจัดส่งสินค้าอาหารในทุกช่องทางโมเดิร์นเทรดอย่างเป็นระบบครบวงจรจบในที่เดียว (One stop service) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เสี่ยงเกิดขึ้นได้ หากอุตสาหกรรมอาหารเลือกใช้บริการในการกระจายสินค้าอาหารจาก 3PL (Third Party Logistics) หลายเจ้าและช่วยจำกัดต้นทุนในการกระจายสินค้าอีกด้วย

 

Co-Gistics ขอแนะนำการเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ ด้วย 5 ข้อดีของ 3rd Party Food Logistics Provider (3PL) เพื่อช่วยให้ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารของคุณสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ปราศจากความเสี่ยงในระบบกระจายสินค้าและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ

 

ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS)

ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS)

WMS (Warehouse Management System) หรือระบบการจัดการคลังสินค้า เป็นระบบจัดการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าในคลัง ผ่านเทคโนโลยีในการบริหารคลังสินค้าที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในคลังสินค้ามากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มความถูกต้องและรวดเร็วในการทำงาน เช่น การค้นหาและตรวจสอบข้อมูลสินค้าในระบบจัดการคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ หรือลดข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เป็นต้น 

โดยระบบการจัดการคลังสินค้ามีหลักการทำงานอยู่ด้วยกัน 3 ระบบ ได้แก่ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Storage) และการจัดส่งสินค้า (Delivery) ซึ่งการใช้ระบบ WMS ในการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ Food Pipeline จะช่วยเพิ่มความถูกต้องในการจัดการสินค้า ลดความผิดพลาดในคลังสินค้าห้องเย็นและควบคุมอุณหภูมิในคลังให้เหมาะสม ทำให้ลดความเสี่ยงในการสูญเสียสินค้าอาหารที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิได้โดยเฉพาะ

 

ระบบจัดการการขนส่ง (TMS)

ระบบจัดการการขนส่ง (TMS)

TMS (Transportation Management System) หรือระบบจัดการการขนส่ง เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการและควบคุมการขนส่งสินค้าหรืองานที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่โลจิสติกส์ทั้งหมดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การรับคำสั่งการขนส่ง การวางแผนจัดการการขนส่ง การตรวจสอบและติดตามสถานะการขนส่ง และการยืนยันรับสินค้าปลายทางเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลในระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ 

ซึ่งการใช้ระบบ TMS ในบริการ Cold Chain Logistics จะช่วยจัดการการวางแผนขนส่งสินค้า สามารถมองเห็นภาพรวมการกระจายสินค้าสู่ปลายทางทั่วประเทศได้ในจุดเดียว ช่วยลดต้นทุนและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากแรงงานคนในการทำงาน ทำให้การกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บในระบบ TMS มาใช้เพื่อวิเคราะห์และต่อยอดในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารได้ในอนาคตอีกด้วย

และในส่วนหนึ่งของระบบ TMS จากบริการ Food Pipeline ยังเลือกใช้ระบบจัดการที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขนส่งสินค้าและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิให้กับลูกค้าอย่างธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยระบบยืนยันการรับ-ส่งสินค้า (POD) และ ระบบติดตามรถขนส่งสินค้า (GPS Tracking) เข้ามาช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนแบบ Visible Process ในกระบวนการขนส่งควบคุมอุณหภูมิได้แบบไร้รอยต่อ (Seamless Connection to All) และสามารถตรวจเช็กได้ทันทีแบบ Real-Time ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านหน้าจอของคุณ  

 

ระบบยืนยันการรับ-ส่งสินค้า (POD)

ระบบยืนยันการรับ-ส่งสินค้า (POD)

POD หรือที่ย่อมาจาก Proof of Delivery คือ ระบบยืนยันความสำเร็จในการจัดส่ง เป็นระบบที่ใช้ในการยืนยันหรือแสดงหลักฐานยืนยันว่าสินค้าได้ถูกส่งมอบถึงผู้รับหรือปลายทางจนเสร็จสิ้นกระบวนการขนส่งได้อย่างสำเร็จ ซึ่งเป็นระบบที่ถูกนำมาใช้ในวงการโลจิสติกส์อย่างแพร่หลาย รวมถึงการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิเช่นเดียวกัน

โดยการทำงานครอบคลุมตั้งแต่การบันทึกข้อมูลสำคัญในการจัดส่งสินค้า เช่น รายละเอียดสินค้า ชื่อผู้รับ สถานที่จัดส่ง วันที่และเวลาในการจัดส่ง การอัพเดตและติดตามสถานะการขนส่ง การเซ็นรับบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการถ่ายรูป-บันทึกวิดีโอขณะที่ผู้รับรับสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานเพิ่มเติม และการออกเอกสารหลักฐาน เช่น ใบส่งของ (Delivery Note) หรือใบเสร็จรับเงิน (Invoice) ที่ระบุรายละเอียดการส่งสินค้า เป็นต้น   

ซึ่งระบบ POD จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้เมื่อสินค้าถีงปลายทาง ทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีหลักฐานการจัดส่งที่ชัดเจน อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียสินค้าได้อีกด้วย

 

ระบบติดตามรถขนส่งสินค้า (GPS Tracking)

ระบบติดตามรถขนส่งสินค้า (GPS Tracking)

GPS Tracking หรือระบบติดตามรถขนส่งสินค้า เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามตำแหน่งยานพาหนะผ่านดาวเทียม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบที่นำมาใช้เพื่อติดตามรถขนส่งในกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้า โดยเทคโนโลยี GPS Tracking ที่สามารถระบุทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ติดตามอยู่ได้อย่างเรียลไทม์ ทำให้ทราบตำแหน่งและสถานะการขนส่งได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา 

ระบบ GPS Tracking มักจะใช้ร่วมกับระบบยืนยันการรับ-ส่งสินค้า POD (Proof of Delivery) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบว่าสินค้าถูกจัดส่งถึงที่หมายอย่างสมบูรณ์หรือไม่ และใช้เพื่อยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งในการส่งสินค้า ซึ่งระบบนี้จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความขัดข้องในกระบวนการขนส่ง ทำให้สามารถวางแผนหรือปรับปรุงเส้นทางการขนส่ง และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขนส่งสินค้า

 

Food Pipeline บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ จาก Co-Gistics

 

เราเลือกใช้ระบบ WMS และ TMS ในบริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ Food Pipeline เพื่อให้การบริหารจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิสู่ช่องทางโมเดิร์นเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการได้แบบมืออาชีพ ให้ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารของคุณเติบโต และเพื่อให้ธุรกิจอาหารต้องรอดด้วยระบบจัดเก็บและขนส่งด้วย รถห้องเย็น (SCM Good Practice) 

การใช้บริการกระจายสินค้าอาหารจาก 3PL (Third Party Logistics) ที่เรา Cogistics นี้จะช่วยให้การขนส่งสินค้า หรือกระจายสินค้าออกสู่จุดจำหน่ายโมเดิร์นเทรดปลายทางได้อย่างคุ้มค่าทั่วทั้งประเทศ ด้วยบริการที่รวมทุกช่องทางโมเดิร์นเทรดไว้ในที่เดียว ต้อง Food Pipeline บริการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ 

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง

Call: 02-328-6638

Line Official: @cogistics

Facebook: Cogistics Co., Ltd.

Email: salesorder@cogistics.co.th

แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Cogistics เพื่อนคู่คิดธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร