October 30, 2023
Admin Cogistics Co.,Ltduser_icon

กว่าจะเป็น Veggie Industry ผักผลไม้แช่แข็งเพื่ออุตสาหกรรมอาหารจาก Cogistics

กว่าจะเป็น Veggie Industry ผักผลไม้แช่แข็งเพื่ออุตสาหกรรมอาหารจาก Cogistics

กี่ครั้งแล้วที่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอาหารต่างพบเจอกับปัญหาผักผลไม้ที่เป็นตัวการขัดขวางความสำเร็จ อย่างปัญหาวัตถุดิบผักหรือผลไม้ที่ต้องการใช้งานขาดตลาดเพราะอยู่นอกฤดูกาล ความต้องการใช้วัตถุดิบที่ปลูกในประเทศซึ่งมีปริมาณผักสดที่ออกในแต่ละฤดูมีไม่มากพอ ผักผลไม้ราคาสูงทำให้ต้นทุนวัตถุดิบพุ่งขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ หรือการเจอสารเคมีตกค้างในผักผลไม้สดที่ไม่ผ่านการควบคุมมาตรฐาน หรือการจัดหาวัตถุดิบในปริมาณมากถึงหลักหน่วยตันขึ้นไปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ แม้กระทั้งการขาด Know-How ด้านความหลากหลายของผักผลไม้ที่ไม่สามารถต่อยอดได้

Cogistics เราเล็งเห็นถึงปัญหาด้านวัตถุดิบทั้งหมดนี้ จึงคิดค้นระบบจัดการที่จะช่วยเหลือเหล่าผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้เข้าถึงวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ผ่านการแช่เยือกแข็ง (IQF) คุณภาพสูงจากแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุดทั่วทุกมุมโลก แม้จะอยู่ในช่วงที่วัตถุดิบขาดตลาด ด้วยการนำแนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain Management มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทุกความเสี่ยงด้านวัตถุดิบเพื่อธุรกิจอาหาร ในบริการ Veggie Industry บริการจัดหาวัตถุดิบผัก-ผลไม้แช่แข็งจาก Cogistics ซัพพลายเออร์ด้านวัตถุดิบเพื่อทุกธุรกิจอาหาร

 

Veggie Industry บริการจัดหาผักแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง by Cogistics

Veggie Industry Solution ระบบจัดการทางซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานที่มาแก้ปัญหาการจัดการวัตถุดิบผักแช่แข็งและผลไม้แช่แข็งให้เกิดเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อภาคอุตสาหกรรมอาหาร จาก Cogistics ผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้ด้านซัพพลายเชนและวัตถุดิบผักผลไม้ โดยการอาศัยเครือข่ายพันธมิตรจากโรงงานผักแช่แข็ง-ผลไม้แช่แข็งที่มีแหล่งเพาะปลูกทั่วโลก ซึ่งยึดหลักการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ (Right Product) สามารถจัดส่งสู่โรงงานผลิตอาหารได้อย่างตรงเวลาตลอด 365 วัน (Right Time) และช่วยให้ธุรกิจอาหารสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างคงที่ตลอดทั้งปีโดยที่ราคาวัตถุดิบไม่ผันผวนตามราคาตลาด (Right Cost) ผ่าน Veggie Industry Solution ทางเลือกที่พร้อมผลักดันธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืน

 • ให้บริการจัดหาผักผลไม้แช่แข็งกว่า 100 ชนิดจากฟาร์มทั่วโลก

Cogistics เราคัดเลือกและจัดหาผักแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็งเพื่อเป็นวัตถุดิบในระบบอุตสาหกรรมอาหารได้มากกว่า 100 ชนิดจากแหล่งเพาะปลูกของเครือข่ายพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในวัตถุดิบชนิดนั้นจากทั่วทุกมุมโลก (Value Chain Network) พร้อมส่งมอบให้โรงงานผลิตอาหารได้ตลอดทั้งปีโดยไม่มีขาดส่ง

สามารถเลือกชมสินค้าผักผลไม้แช่แข็ง 100 ชนิดที่อุตสาหกรรมอาหารต้องการเลือกใช้งานจากเรา Cogistics ได้เลย!

 • ให้บริการตัดแต่งรูปทรงวัตถุดิบทั้ง 18 แบบให้เลือกใช้งาน

เพื่อภาคอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยที่มีความต้องการใช้ผักในปริมาณมาก และต้องการควบคุมให้วัตถุดิบผักอยู่ในสภาพที่ตรงตามความต้องการ ตัดแต่งพร้อมใช้งาน ลดความสูญเสียจากวัตถุดิบผักผลไม้สด พร้อมจัดส่งได้ต่อเนื่อง เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจการผลิต โดย Veggie Industry จาก Cogistics สามารถรักษาต้นทุนการผลิตให้คงที่ได้

 • วัตถุดิบผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งที่ได้มาตรฐาน

วัตถุดิบผักผลไม้ของเราผ่านกระบวนการแช่แข็ง IQF ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้คุณมั่นใจในระบบควบคุมคุณภาพสินค้าได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลและปลอดภัยจากการปนเปื้อนในทุกขั้นตอน อย่างมาตรฐาน ISO 9001, BRC, HACCP, GMP และ Halal รองรับทุกการนำเข้าและส่งออกตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค

 

ขั้นตอนการจัดการวัตถุดิบแช่แข็ง Veggie Industry

ขั้นตอนการจัดการวัตถุดิบแช่แข็ง Veggie Industry

ขั้นตอนของกระบวนการจัดการวัตถุดิบผักผลไม้ Veggie Industry ตั้งแต่การจัดการต้นทางถึงปลายทางอย่างเป็นระบบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล เพื่อสินค้าที่ได้คุณภาพและคงคุณค่าในทุกล็อตการผลิตอย่างสม่ำเสมอ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • การควบคุมการเพาะปลูก (Farming)

โดยทุกโรงงานในเครือข่ายของเราเลือกใช้ระบบจัดการฟาร์มแบบ Contract Farming หรือที่เรียกว่าเกษตรพันธสัญญา สามารถควบคุมคุณภาพของกระบวนการเพาะปลูกได้ตั้งแต่ต้นทาง

 • การเก็บเกี่ยวผลผลิต (Harvesting)

โรงงานต้องตั้งอยู่ในแหล่งเพาะปลูกผลผลิต โดยหลังเก็บเกี่ยวจะต้องนำผลผลิตส่งโรงงานเตรียมเข้าสู่กระบวนการจัดการวัตถุดิบภายใน 5 ชม. เพื่อคงคุณภาพวัตถุดิบที่ดีที่สุดเอาไว้

 • การล้างวัตถุดิบ พร้อมตัดแต่ง (Washing/Cutting)

ผลผลิตต้องผ่านกระบวนการล้างเอาสิ่งสกปรกและปนเปื้อนออก แล้วผ่านการตัดแต่งรูปทรงวัตถุดิบตามความต้องการในการใช้งานของอุตสาหกรรมอาหารโดยมีให้เลือกถึง 18 รูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานพร้อมเข้าสู่เครื่องจักรผลิตอาหารในโรงงาน และลดการสูญเสียวัตถุดิบที่ไม่ต้องการได้

 • การลวกเพื่อหยุดยั้งเอมไซม์ (Balancing)

ผลผลิตผ่านการลวกเพื่อหยุดยั้งเอมไซม์หรือตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพของผักผลไม้ด้วยอุณหภูมิที่สูงในเวลาอันรวดเร็ว

 • ผ่านน้ำเย็นเพื่อรักษาความสด (Cooling)

หลังจากนั้นจึงผ่านน้ำเย็นเพื่อรักษาความสดและลดอุณหภูมิของวัตถุดิบลงก่อนนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในขั้นตอนต่อไป

 • การแช่เยือกแข็ง (Freezing)

วัตถุดิบผ่านวิธีการแช่เยือกแข็ง IQF (Individual quick freezing) ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ช่วยถนอมคุณภาพและรักษารสชาติได้อย่างสมบูรณ์ โดยการแช่แข็งในอุณหภูมิ -40°C ตามระยะเวลาที่ทำให้อุณหภูมิของแกนกลางวัตถุดิบลดลงถึง -25°C

 • บรรจุหีบห่อหรือแพ็กเกจจิ้ง (Packing & Storage)

การจัดเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้แช่แข็งที่ผ่านขั้นตอนการจัดการวัตถุดิบพร้อมส่งให้แก่ธุรกิจอาหารโดยบรรจุลงหีบห่อและกล่องแพ็กเกจจิ้งเพื่อเตรียมเข้ากระบวนการจัดส่งสินค้า

 • จัดส่งด้วยระบบควบคุมที่สมบูรณ์แบบ (Delivery)

จัดส่งวัตถุดิบเพื่อส่งตรงสู่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบควบคุมที่สมบูรณ์แบบของ Food Logistics เพื่อคงสภาพวัตถุดิบให้สมบูรณ์ ไม่เสียหายระหว่างกระบวนการขนส่ง

 

CO-GISTICS ซัพพลายเออร์ผักแช่แข็ง-ผลไม้แช่แข็งเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

CO-GISTICS ซัพพลายเออร์ผักแช่แข็ง-ผลไม้แช่แข็งเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

Cogistics ผู้ช่วยตอบโจทย์ Food Logistics ภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เรายินดีรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าอาหาร พร้อมซัพพอร์ตธุรกิจอาหารและทีม R&D เพื่อช่วยเหลือด้านวัตถุดิบผักผลไม้อย่างสุดความสามารถ โดยการออกแบบกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ที่เข้ากับธุรกิจของคุณ ผ่านกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการจัดเก็บและกระจายสินค้า อีกทั้งยังวัดและประเมินประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในบริการของเรา Cogistics อย่างต่อเนื่อง ผ่าน 2 บริการหลัก ดังนี้

 • Veggie Industry บริการจัดหาวัตถุดิบผัก-ผลไม้แช่แข็ง เพื่อช่วยจัดหาและคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานจากแหล่งเพาะปลูกทั่วโลก
 • Food Pipeline บริการขนส่งสินอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางจัดจำหน่ายโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศไทย ไม่ว่ากี่ช่องทางหรือกี่ 10,000 สาขาก็สามารถจัดส่งให้ได้อย่างครบถ้วน

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง

Call: 02-328-6638
Line Official: @cogistics
Facebook: Cogistics Co., Ltd.
Email: salesorder@cogistics.co.th

แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Cogistics เพื่อนคู่คิดธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร