August 10, 2021
Admin Cogistics Co.,Ltduser_icon

ทำไม “ผักแช่แข็ง” เป็นวัตถุดิบปลอดภัยขั้นสูง

ทำไม-ผักแช่แข็ง-เป็นวัตถุดิบปลอดภัยขั้นสูง-4

ความปลอดภัยทางอาหาร (food safety) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับอาหาร และวัตถุดิบต่าง ๆ ที่สามารถบริโภค หรือนำไปประกอบอาหารได้ให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย โดยไม่มีการปนเปื้อน หรือมีสิ่งแปลกปลอมปนมาในอาหาร การจัดการนั้นควรมีมาตรฐาน และระบบที่ได้รับการรองรับและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน เช่น GMP BRC HACCP หรือมาตรฐาน ISO รวมไปถึงการรองรับอาหารและวัตถุดิบประเภท Halal โดยมีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจน เพราะในช่วงนี้ Food Safety หรือความปลอดภัยทางด้านอาหารนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เมื่อมนุษย์ทุกคนต้องบริโภคอาหารและหลีกเลี่ยงโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจมาจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารอันตราย ดังนั้นความปลอดภัยทางอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคควรคำนึงถึง

มาตรฐาน

 Food Safety มาตรฐานการการันตีความปลอดภัย ของ ผัก ผลไม้แช่แข็ง 

โคจิสติกส์ให้ความสำคัญกับระบบที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยแบบ Food Safety เป็นอย่างมาก เพราะเราเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ ผักแช่แข็ง และ ผลไม้แช่แข็ง ซึ่งนำมาส่งต่อให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ ดังนั้น ผลผลิตที่โรงงานจะผลิตออกไปให้ผู้บริโภคจึงต้องมีมาตรฐานสูง ไร้สารปนเปื้อน และสามารถจัดเก็บไว้ได้นานเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมมีวัตถุดิบพร้อมใช้ตลอดทั้งปี หรือ 365 วันโดยไม่มีปัญหาการเน่าเสียของวัตถุดิบ เราจึงอยากแบ่งปันและสร้างความน่าเชื่อถือให้คนรุ่นใหม่ หันมาเชื่อใจใน ผักแช่แข็ง ที่มีความปลอดภัยมากกว่าผักสด หรือวัตถุดิบสดที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ซึ่งแตกต่างกับวัตถุดิบแช่แข็งที่จะผ่านกรรมวิธีที่ปลอดภัย และสามารถบริโภคได้อย่างไร้กังวล

4 ขั้นตอน Food Safety ผักผลไม้แช่แข็งของโคจิสติกส์

  1. ควบคุมวัตถุดิบ

การควบคุมวัตถุดิบจากต้นทาง สถานเพาะปลูก หรือ ฟาร์มอย่างเคร่งครัด วัตถุดิบจะผ่านการคัดสรรก่อนนำไปแช่แข็ง และมีระบบการจัดการวัตถุดิบที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิด Food Waste และเพื่อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 

คัดเลือกคุณภาพ

  1. รักษาคุณค่าและคุณภาพวัตถุดิบ

กระบวนการแช่แข็งที่เริ่มจากการล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ นำผักไปลวกเพื่อฆ่าเชื้อ และยับยั้งเอนไซม์ ชะลอการเสื่อมเสียของวัตถุดิบ ก่อนที่จะผ่านกระบวนการแช่เแข็งซึ่งสามารถลดอุณหภูมิผักอย่างรวดเร็วเพื่อคงคุณภาพและคุณค่าของวัตถุดิบไว้อย่างครบถ้วน ผักแช่แข็ง จึงถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย พร้อมคุณประโยชน์ครบครัน

 

  1. ลดการสูญเสียระหว่างทาง

ระบบแบบปิด door-to-door delivery เป็นการขนส่งที่ปราศจากคนกลาง หรือ ปราศจากการส่งต่อช่องทางการจัดจำหน่ายที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือความไม่สะอาดได้ ระบบการขนส่งดังกล่าวยังมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดการขนส่งเพื่อรักษาคุณประโยชน์ของ ผักแช่เเข็ง และ ผลไม้แช่แข็ง และป้องกันการสูญเสียระหว่างทาง โดยมีการสนับสนุนจากระบบ farm-to-fork หรือ กลยุทธ์การจัดการตั้งแต่จากฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหารที่สามารถตอบโจทย์และลดการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานลดการผ่านขนส่งหลายมือ

  1. ลดการผ่านขนส่งหลายมือ

ด้วยระบบจัดการแบบ mass ที่สามารถลดการสัมผัสและการปนเปื้อนวัตถุดิบ ผักแช่แข็ง และ ผลไม้แช่แข็ง

 

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นถึงความสำคัญของ Food Safety ในยุคสมัยนี้ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส สิ่งแปลกปลอม และ สารอันตรายต่าง ๆ ที่สามารถปนเปื้อนในอาหารเรารับประทาน และวัตถุดิบได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงการคำนึงถึงเรื่องนี้ในอนาคตต่อไป ดังนั้นผู้ผลิต และผู้จัดส่ง จึงต้องมีการรักษามาตรฐาน เพื่อให้วัตถุดิบที่จะส่งต่อให้แก่ผู้บริโภคนั้นปลอดภัย ดังเช่นโคจิสติกส์ที่วางระบบ และรักษามาตรฐานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ให้ผักและ ผลไม้แช่แข็ง นั้นเป็นวัตถุดิบปลอดภัยขั้นสูง


บริษัทโคจิสติกส์เป็นผู้นำระบบจัดการทางซัพพลายเชนมาแก้ปัญหาการจัดหาวัตถุดิบประเภท
ผักแช่แข็ง และ ผลไม้แช่แข็ง พร้อมใช้ รวมไปถึง ระบบขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมากว่าสิบปี เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำของประเทศมากว่าทศวรรษ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.cogistics.co.th