April 20, 2024
Admin Cogistics Co.,Ltduser_icon

เรื่องผัก ผลไม้ไว้ใจ Cogistics! ซัพพลายเออร์ด้านวัตถุดิบด้วยระบบซัพพลายเชน

เรื่องผัก ผลไม้ไว้ใจ Cogistics ซัพพลายเออร์วัตถุดิบด้วยระบบซัพพลายเชน

หากคุณคือเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการหรือทำหน้าที่ตำแหน่งฝ่ายจัดซื้อในอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานผลิตอาหาร หรือธุรกิจเกี่ยวกับอาหารประเภทอื่น ๆ แน่นอนว่าจะต้องเคยเผชิญกับปัญหาด้านวัตถุดิบมากมาย โดยเฉพาะวัตถุดิบประเภทของสดอย่างผัก ผลไม้ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอย่าง…

 • วัตถุดิบขาดตลาด : ปัญหาวัตถุดิบหายาก ของสดขาดแคลน หรือเป็นที่ต้องการของตลาดจนธุรกิจหลายเจ้าจำเป็นต้องแย่งกันซื้อ อันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรอาจไม่ได้อยู่ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก หรือประสบกับปัญหาจากปัจจัยภายนอกอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศแปรปรวน โรคระบาด สงคราม หรือปัญหาด้านเศรษฐกิจ จึงทำให้ผลผลิตไม่สามารถจัดจำหน่ายได้อย่างปกติที่ควรเป็นจนวัตถุดิบขาดตลาดนั่นเอง
 • ราคาวัตถุดิบผันผวน : เมื่อเจอกับปัญหาผัก ผลไม้เริ่มขาดแคลนแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ขึ้นลงตามปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาเหตุ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร จนส่งผลกระทบต่อการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบและกำไรที่กิจการจะได้รับ
 • วัตถุดิบไม่มีคุณภาพ : ปัญหาวัตถุดิบคุณภาพต่ำ ไม่มีคุณภาพ หรือคุณภาพไม่สม่ำเสมอ อาจมีสาเหตุมาจากการจัดเก็บวัตถุดิบ การขนย้ายหรือจัดส่งวัตถุดิบ หรือขาดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่ได้รับจากซัพพลายเออร์
 • วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต : การคำนวณปริมาณของวัตถุดิบที่ต้องใช้ไม่เพียงพอต่อการผลิตหรือกำลังซื้อของผู้บริโภค หรืออาจเกิดจากทางซัพพลายเออร์ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ในปริมาณที่ต้องการ จนทำให้ธุรกิจเสียโอกาสหรือต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบใหม่เพิ่มขึ้

นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านวัตถุดิบผัก ผลไม้อีกมากมายที่ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารต้องพบเจอ หากยังเลือกใช้วัตถุดิบประเภทของสดในโรงงานผลิตอาหารเป็นหลักก็เหมือนกับการตั้งระเบิดเวลา เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดปัญหาข้างต้นขึ้นอีกเมื่อไหร่ หรือกระทั่งไม่มีกระบวนการควบคุมด้านวัตถุดิบอย่างเป็นระบบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนการขาด Know-How ของผัก ผลไม้เพื่อการพัฒนาเมนูต่อยอดความหลากหลายของสินค้า

ด้วยสาเหตุเหล่านี้เองจึงทำให้เรา Cogistics ซัพพลายเออร์ด้านวัตถุดิบเล็งเห็นถึงปัญหาในภาคอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องแก้ไขและหาแนวทางป้องกัน โดยการคิดค้นโซลูชั่นสำหรับการจัดหาวัตถุดิบผัก ผลไม้ด้วยการจัดการซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพผ่านบริการ “Veggie Industry” ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการช่องโหว่หรือลดความเสี่ยงที่เหล่าอุตสาหกรรมอาหารต่างต้องเผชิญ

“Veggie Industry” คืออะไร ?

“Veggie Industry” คืออะไร ?

Veggie Industry คือ บริการจัดหาผัก ผลไม้เพื่อภาคอุตสาหกรรมอาหาร โดยซัพพลายเออร์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบอย่าง Cogistics ด้วยแนวคิดการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) ในรูปแบบผักแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง และผัก ผลไม้กระป๋อง ด้วยความหลากหลายของวัตถุดิบกว่า 100 ชนิดพร้อมบริการตัดแต่งรูปทรงให้พร้อมใช้งาน ผ่านการควบคุมคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบตั้งแต่ต้นนำ้ถึงปลายน้ำ พร้อมช่วยสนับสนุนทีม R&D ของอุตสาหกรรมอาหารในการสร้างสรรค์วัตถุดิบประเภทผักผลไม้ในเมนูอาหาร ซึ่ง Veggie Industry เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีกว่าการใช้ผักสด ผลไม้สดสำหรับกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยยึดหลักการจัดหาวัตถุดิบ ดังนี้

 • Right Product : จัดหาวัตถุดิบที่ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณให้ตรงตามความต้องการในการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร
 • Right Time : ส่งมอบวัตถุดิบได้อย่างตรงเวลาและสม่ำเสมอตลอดทั้งปี 365 วัน เพื่อให้พร้อมใช้ในกระบวนการผลิตอาหารได้ตลอดเวลาไม่มีขาดส่ง
 • Right Cost : สามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบแบบ Optimum Cost ได้อย่างคงที่ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงของราคาวัตถุดิบที่ผันผวนตลอดเวลา

ทางบริษัท โคจิสติกส์ จำกัด เราได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อย่างมาตรฐาน HACCP, GMP และมาตรฐาน Halal เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตลอดจนสามารถผลิตและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ หรือผลักดันสินค้าอาหารไทยสู่การเป็น Soft Power ไปยังสายตาชาวโลกได้อีกด้วย

แล้วทำไมต้องเลือก Veggie Industry ? สามารถไปหาคำตอบกันได้ในบทความนี้เลย : 5 เหตุผลที่ควรใช้ผักแช่แข็งและผลไม้แช่แข็งในอุตสาหกรรมอาหาร จากบริการ Veggie Industry

ผัก ผลไม้จากบริการ Veggie Industry มีอะไรบ้าง ?

ผัก ผลไม้จากบริการ Veggie Industry มีอะไรบ้าง ?

Veggie Industry บริการที่สามารถจัดหาผัก ผลไม้ได้มากกว่า 100 ชนิด พร้อมบริการตัดแต่งรูปทรงวัตถุดิบได้ถึง 18 แบบ ตามลักษณะการนำไปใช้ประกอบเมนูต่าง ๆ โดยสามารถจัดหาได้ทั้งวัตถุดิบที่หาได้จากภายในประเทศไทยหรือจากต่างประเทศในปริมาณระดับอุตสาหกรรม (Industrial Scale) หลักตันขึ้นไป และสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ตั้งแต่ต้นทาง โดยมีวัตถุดิบให้เลือกใช้งานทั้งผักแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง และผัก ผลไม้กระป๋อง ตัวอย่างเช่น

ผักแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง

เราคัดสรรผลผลิตทางการเกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน นำมาผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็ง IQF (Individual quick freezing) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา (Shelf Life) ให้เก็บได้นานถึง 18 เดือน โดยมีตัวอย่างประเภทผัก ผลไม้แช่แข็ง เช่น

 • ประเภทของผัก
  • ผักแช่แข็งประเภทกินราก เช่น แครอทแช่แข็ง หัวไชเท้าแช่แข็ง
  • ผักแช่แข็งประเภทกินลำต้น เช่น หน่อไม้แช่แข็ง มันฝรั่งแช่แข็ง
  • ผักแช่แข็งประเภทกินใบ เช่น บ๊อกฉ่อยแช่แข็ง กะหล่ำปลีแช่แข็ง
  • ผักแช่แข็งประเภทกินดอก เช่น บรอกโคลีแช่แข็ง กะหล่ำดาวแช่แข็ง
  • ผักแช่แข็งประเภทกินผล เช่น ผักรวมแช่แข็ง ถั่วแระญี่ปุ่นแช่แข็ง
  • ผักแช่แข็งตระกูลหอม เช่น กระเทียมแช่แข็ง ต้นหอมแช่แข็ง
  • ผักแช่แข็งตระกูลเห็ด เช่น เห็ดแชมปิญองแช่แข็ง เห็ดฟางแช่แข็ง
 • ประเภทของผลไม้
  • ผลไม้แช่แข็งทั่วไป เช่น มะม่วงแช่แข็ง ทุเรียนแช่แข็ง สับปะรดแช่แข็ง
  • ผลไม้แช่แข็งตระกูลเบอร์รี่ เช่น สตรอเบอร์รี่แช่แข็ง มิกซ์เบอร์รี่แช่แข็ง

สามารถดูรายละเอียดวัตถุดิบเพิ่มเติมได้ที่ : รวมวัตถุดิบ ผักแช่แข็ง-ผลไม้แช่แข็ง จาก Veggie Industry กว่า 100 ชนิด เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร หรือดาวน์โหลด แคตตาล็อก Veggie Industry

ผัก ผลไม้กระป๋อง

ปี 2567 นี้เราได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับผัก ผลไม้กระป๋อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการใช้งานวัตถุดิบในรูปแบบกระป๋อง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน โดยนำร่องผ่าน 4 สินค้า ได้แก่

 • มะเขือเทศกระป๋องปอกผิว (Tomato Peeled)
 • มะเขือเทศกระป๋องบด (Tomato Paste)
 • เห็ดแชมปิญองกระป๋องทั้งดอกในน้ำเกลือ (Champignon Whole)
 • เห็ดแชมปิญองกระป๋องหั่นชิ้นในน้ำเกลือ (Champignon Sliced)

การใช้ซัพพลายเชนในการบริหารวัตถุดิบ

Cogistics เราได้นำองค์ความรู้เรื่องการจัดการซัพพลายเชนหรือที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มาผนวกกับความเชี่ยวชาญในด้านผัก ผลไม้ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบของ Veggie Industry โดยร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในด้านต่าง ๆ ทั้งแหล่งเพาะปลูกหรือโรงงานผักผลไม้แช่แข็งจากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อการจัดหาและส่งมอบวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมหรือโรงงานผลิตอาหารให้เกิดเป็นระบบซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ ราวกับว่าธุรกิจของคุณได้แผนกซัพพลายเชนที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยบริหารจัดการด้านวัตถุดิบผัก ผลไม้ให้แก่กระบวนการผลิตสินค้าอาหารของคุณนั่นเอง

Cogistics เพื่อนคู่คิดธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

Cogistics ซัพพลายเออร์ด้านวัตถุดิบผู้นำระบบการจัดการซัพพลายเชนมาแก้ปัญหาการจัดหาวัตถุดิบประเภทผักแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง และผัก ผลไม้กระป๋องให้พร้อมใช้เพื่อกระบวนการผลิตสินค้าอาหาร และอยู่เบื้องหลังธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารหรือโรงงานผลิตอาหารชั้นนำของประเทศไทยมามากกว่าสิบปี สนใจเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา Cogistics ติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลย !

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง

Call: 02-328-6638
Line Official: @cogistics
Facebook: Cogistics Co., Ltd.
Email: salesorder@cogistics.co.th

แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Cogistics เพื่อนคู่คิดธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร