July 12, 2021
Admin Cogistics Co.,Ltduser_icon

อุตสาหกรรมอาหาร กับ ผลไม้ และ ผักแช่แข็ง 

อุตสาหกรรมอาหาร-กับ-ผลไม้และผักแช่แข็ง-2

 

ผัก และผลไม้นั้นเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ควรบริโภคในทุก ๆ มื้ออาหาร ด้วยคุณประโยชน์ที่จำเป็น และสารอาหารที่หาแหล่งทดแทนยาก ไม่เหมือนกับเนื้อสัตว์ที่ผักบางชนิดยังสามารถทดแทนได้ ดังนั้นผักหรือผลไม้นั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตที่ทำธุรกิจอาหารไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม เชฟต้องคำนึงถึง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารจากเมนูนั้น ๆ อย่างเต็มที่ และประเทศไทยนั้นนับเป็นครัวของโลกที่ผลิตอาหารมากมายให้กับผู้บริโภคทั่วโลก สิ่งสำคัญที่การผลิตเหล่านี้จะสามารถนำออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้นั้น ต้องผ่านหลายขั้นตอนทั้งการคำนวณต้นทุน คุณประโยชน์ คุณภาพ และกำไรที่ได้จากการผลิตเมนูนั้น ๆ และทุกขั้นตอนที่เสี่ยงปัญหานั้น สามารถหาทางออกได้ง่ายเพียงเลือกใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม

อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) คือ อุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารโดยการนำผลผลิตจากภาคเกษตรมาเป็นวัตถุดิบ (Raw Material) ในการผลิตอาหาร และในกระบวนการผลิตนั้น ๆ จะนำวิธีการถนอมอาหารและการแปรรูปมาใช้ เพื่อให้ได้ผลผลิตปริมาณที่มากตามความต้องการ และสามารถควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนให้อยู่ในมาตรฐานได้ เช่น ความปลอดภัย ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ และความสม่ำเสมอของการผลิตอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น และด้วยหลายเหตุผลนี้เองที่อุตสาหกรรมอาหารนั้นจำเป็นต้องจัดหาวัตถุดิบทางภาคเกษตรให้ตรงความต้องการของทั้งฝ่าย Research and Development และ Quality Control เพื่อนำไปทดสอบและสามารถนำเข้ารายการวัตถุดิบหลักที่สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตและนำออกจำหน่ายสู่ผู้บริโภคได้ และที่สำคัญต้นทุนของแต่ละวัตถุดิบนั้นต้องคงที่ แม้จำเป็นต้องใช้นอกฤดูกาล และสามารถเรียกใช้วัตถุดิบได้ทุกเมื่อ

วัตถุดิบหลักที่อุตสาหกรรมอาหารต้องจัดหามานั้นมีมากมาย เช่น ภาคเกษตร ปศุสัตว์ และประมง เพื่อนำมาประกอบการผลิตอาหารที่หลากหลาย แต่สิ่งสำคัญที่ควรประกอบอยู่ในอาหารทุกเมนูนั้นคือ ผัก เพราะเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นต่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย แต่ถึงอย่างไร ผักก็เป็นวัตถุดิบที่ควบคุมยากที่สุด เพราะการใช้ผักสดในอุตสาหกรรมอาหารนั้นก็เป็นจุดเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายในกระบวนการผลิต และสามารถทำให้การผลิตนั้นเกิดปัญหาติดขัด หากอุตสาหกรรมอาหารยังเลือกใช้ผักสด แต่เรายังมีทางแก้ที่ดีที่สุดและสามารถขจัดทุกปัญหาที่ผักสดก่อได้ นั่นก็คือการเลือกใช้ ผักและ ผลไม้แช่แข็ง 

 

ทำไม ผักแช่แข็ง และ ผลไม้แช่แข็ง จึงเป็นช่วยสำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร

 

  • สามารถผลิตได้ตามปริมาณและความต้องการ  

ผลิตได้ตามปริมาณและความต้องการ

ในยุคสมัยนี้ ผักแช่แข็ง และ ผลไม้แช่แข็ง เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี และสามารถหาซื้อง่ายสำหรับภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพราะสามารถสั่งซื้อได้ในปริมาณที่มากตามความต้องการ สามารถสั่งซื้อได้ครั้งละหลายพันกิโลกรัม หรือหลายสิบตัน และได้วัตถุดิบที่ตรงตามความต้องการอย่างเช่น ลักษณะรูปทรง สี รสชาติ และมาตรฐานความปลอดภัยตามที่ภาคอุตสาหกรรมพึงมี เพราะ ผลไม้แช่แข็ง และ ผักแช่แข็ง นั้นสามารถเก็บรักษาเพื่อรอการผลิตได้นาน

 

  • มีการควบคุมคุณภาพ ปราศจากการปนเปื้อน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร

มีการควบคุมปราศจากการปนเปื้อน

ผักแช่แข็ง และ ผลไม้แช่แข็ง ยังมีคุณภาพที่ควบคุมได้ตั้งแต่การเพาะปลูกจากฟาร์ม จนไปถึงมือผู้บริโภค เนื่องจาก ผลไม้แช่แข็ง และ ผักแช่แข็ง นั้นมีกระบวนการที่สามารถควบคุมคุณภาพ ความสะอาด และปลอดภัยได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวจากแหล่งเพาะปลูกที่มีมาตรฐาน นำผักสดไปลวก เข้าเครื่องชำระล้างที่ทันสมัยเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม และสิ่งปนเปื้อนออกอย่างหมดจด และการคัดเลือกรูปทรง จนไปถึงกระบวนการตัดแต่งพร้อมใช้เพื่อนำมาผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้ทันที ไม่จำเป็นต้องจ้างแรงงานเพื่อตัดแต่งเพิ่มเติม เพราะได้วัตถุดิบที่ตรงตามความต้องการ ซึ่งสามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยไม่มีปัญหา

 

  • ช่วยให้การผลิตต่อเนื่องไม่มีสะดุด

ช่วงให้การผลิตต่อเนื่องไม่สะดุด

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารคำนึงถึงคือ การผลิตอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดเพราะปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือวัตถุดิบไม่ขาดแคลนพร้อมผลิตตลอดปี เพราะเหตุนี้เองที่ ผักและ ผลไม้แช่แข็ง จึงเป็นตัวเลือกที่ใช่ที่สุด เพราะสามารถเก็บในคลังได้ยาวนาน สามารถนำออกมาผลิตได้เมื่อต้องการ ไม่จำเป็นต้องรอเก็บเกี่ยว อีกทั้งคุณภาพและราคายังคงคงที่ แม้จำเป็นต้องใช้นอกฤดูกาล และไม่ต้องเสี่ยงว่าวัตถุดิบสดที่ได้นั้นไม่ได้มาตรฐานจนต้องรอการเก็บเกี่ยวในฤดูถัดไปซึ่งอาจยาวนานจนทำให้สูญเสียผลประโยชน์ไปมหาศาล

ดังนั้นแล้ว ผลไม้แช่แข็ง และ ผักแช่แข็ง กับอุตสาหกรรมอาหารจึงเป็นคู่ธุรกิจที่เหมาะสมกัน เพื่อการผลิตที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และไร้ปัญหากวนใจในทุกภาคส่วนของการผลิต อีกทั้งยังสามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยแล้ว เนื่องจากมีธุรกิจที่ใช้การจัดการแบบ Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทานที่สามารถช่วยเหลืออุตสาหกรรมอาหารได้เป็นอย่างดี เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้จะช่วยจัดหาวัตถุดิบที่สามารถแก้ไขปัญหา และยังช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ดำเนินการไปได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงอีกด้วย

บริษัทโคจิสติกส์เป็นผู้นำระบบการจัดการด้านซัพพลายเชนมาแก้ปัญหาการจัดหาวัตถุดิบประเภทผัก และ ผลไม้แช่แข็ง พร้อมใช้ และระบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมากว่าสิบปี เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำของประเทศมากว่าทศวรรษ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.cogistics.co.th