ปรัชญาของเรา

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์เรื่องอาหารที่ตอบทุกโจทย์ธุรกิจของคุณ

Cogistics เข้าใจถึงความท้าทายที่ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และร้านอาหารจานด่วนต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณวัตถุดิบที่ไม่แน่นอน คุณภาพสินค้าที่ไม่คงที่ รวมถึงเมนูอาหารที่ไม่หลากหลาย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่อุตสาหกรรมการให้บริการด้านอาหารกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มขึ้น ธุรกิจจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีและเทคโนโลยีที่ใช้ในการการกระจายสินค้า

Cogistics ร่วมงานกับเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารที่ได้มาตรฐาน และมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง เพราะเป้าหมายของเราคือการผลิตและกระจายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพพรีเมี่ยมให้ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ เราช่วยให้คุณสามารถส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันท่ามกลางสมรภูมิธุรกิจที่ท้าทายในยุคปัจจุบัน

img-food-logistics-solutions-you-need

บริการโลจิสติกส์ด้านอาหารและเครื่องดื่มแบบครบวงจร

บริการ Supply Chain Management ที่ช่วยให้การส่งมอบบริการคุณภาพให้ลูกค้าเป็นเรื่องง่าย


img-ingredient-sourcing

คัดสรรวัตถุดิบ

 


img-customs-clearance

ดูแลพิธีการศุลกากร

 


img-research-development

วิจัยและพัฒนา

 


img-audit-quality-control

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

 


img-warehouse-transportation

ดูแลโกดังและการขนส่ง

 


img-demand-planning

วางแผนตามความต้องการของตลาด

 


img-process-simplification

ดูแลประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

 


img-cost-management

บริหารงบประมาณ

 

คุณค่าที่เรายึดมั่น

เราทำงานโดยยึดหลักการ 3 ข้อ

img-forward-looking-mindset

การมองไปสู่อนาคต

เรามองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์ และพร้อมอ้าแขนรับความท้าทายใหม่ ๆ

img-constant-education

การเรียนรู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

เราพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร การบริหารการผลิต และกลยุทธ์ทางธุรกิจเสมอ

img-collaborative-partnerships

การแลกเปลี่ยนความร่วมมือ

เราแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ผลิตวัตถุดิบ พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และลูกค้าเพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

การทำงานของเรา