October 28, 2021
Admin Cogistics Co.,Ltduser_icon

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการขนส่งในยุคโควิด

76

ในช่วงของการระบาดของไวรัสที่มา ส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ส่วน และส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากคือ “การขนส่ง” แม้การระบาดของไวรัสจะรุนแรงแค่ไหน แต่ความต้องการในการขนส่งกับทวีมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดโลจิสติกส์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังพบกับปัญหาหลากหลายอย่างในการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็น การล็อกดาวน์ในบางจังหวัด การเดินทางข้ามจังหวัดที่มีอุปสรรค รวมถึงแพร่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้กระบวนการในการทำงานติดขัดและหยุดชะงักลง และทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งตัวขนส่งและผู้รับบริการเอง เกิดการเน่าเสียของสินค้า ที่อาจอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ซึ่งทำให้มีอีกหนึ่งการขนส่งที่ได้รับการตอบรับที่ดีคือ การขนส่งห้องเย็น หรือ การขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ที่กำลังได้รับสนใจอย่างมาก สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยสงสัยว่าการขนส่ง รถห้องเย็น คืออะไร และสามารถช่วยคุณในทางไหนได้อีกบ้าง สามารถอ่านต่อได้ที่นี้..ธุรกิจอาหารต้องรอดด้วยระบบจัดเก็บและขนส่งด้วย รถห้องเย็น (SCM Good Practice) และแน่นอนว่าขนส่งห้องเย็น หรือการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ถือเป็นอีกหนึ่งการเติบโตของการขนส่งที่น่าสนใจและมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

การเติบโตของบริการขนส่งรถห้องเย็น และขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ในช่วงการระบาดโควิด19

 

ขนส่ง รถห้องเย็น มีแนวโน้มและความต้องการเพิ่มขึ้น

ขนส่งรถห้องเย็นมีแนวโน้มและความต้องการเพิ่มขึ้น

ความต้องการใน การขนส่งแบบรถห้องเย็น หรือ การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ มีแนวโน้มและความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้ใช้บริการเชื่อว่าจะสามารถลดการสูญเสียของสินค้าที่และยังคงความสดใหม่เมื่อใช้การขนส่งรถห้องเย็นหรือการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ และสามารถลดการปนเปื้อนและสิ่งแปลกปลอมรวมถึงเชื้อโรคต่าง ๆ หากนับจากสถานการณ์การระบาดของโควิดที่ผ่านมา การขนส่งแบบห้องเย็นหรือการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะความที่สามารถยังคงสดใหม่จากการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ความปลอดภัย และลดเสี่ยงจากการเสียหายของวัตถุดิบ ทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ตรงต่อความต้องการ 

ขนส่ง รถห้องเย็น ถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น

ขนส่งรถห้องเย็นถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น

ถึงแม้ว่าค่าขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิจะมีราคาที่สูงกว่าการขนส่งแบบปกติโดยทั่วไป แต่สำหรับบางธุรกิจ การขนส่งรถห้องเย็น หรือการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ก็ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก อย่างธุรกิจร้านดอกไม้ ธุรกิจอาหารที่จะต้องใช้ของสด อย่างอาหารทะเล เนื้อสัตว์ หรือผักผลไม้ ที่ต้องการความสดใหม่ของวัตถุดิบ หรือแม้แต่วงการยาเภสัชกรรมเอง การขนส่งยาบางชนิด ก็จำเป็นต้องใช้การขนส่งควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาประสิทธิภาพของตัวยา

ทั้งหมดนี้ คือเหตุผลสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่ารถห้องเย็นมีความสำคัญต่อตลาดโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก และความต้องการใช้บริการของลูกค้าและผู้บริโภคเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนตลาดโลจิสติกส์ เพราะทุกคนมองหาความสดใหม่และคงประสิทธิภาพที่ปราศจากการปนเปื้อน เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียไประหว่างทาง ทั้งหมดนี้จึงทำให้การขนส่งโดยรถห้องเย็นขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการขนส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมินั้นก็จำเป็นต้องคำนึงถึงการครอบคลุมของพื้นที่ที่ให้บริการ และมาตรฐานของการขนส่งนั้น การขนส่งที่ดีและควรจะเป็นคือ การขนส่งที่ตรงต่อเวลา ราคาคุ้มค่า สามารถช่วยลดต้นทุน และมีประสิทธิภาพคงที่ เพื่อความยั่งยืนและมั่นคงของทุกการผลิตและการส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภคต่อไป

บริษัทโคจิสติกส์เป็นผู้นำระบบการจัดการด้านซัพพลายเชนมาแก้ปัญหาการจัดหาวัตถุดิบประเภทผักแช่แข็ง และ ผลไม้แช่แข็ง พร้อมใช้ และ ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ รถห้องเย็น ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมากว่าสิบปี เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำของประเทศมากว่าทศวรรษ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้