ตอบทุกโจทย์โลจิสติกส์
เรื่องอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Cogistics ช่วยให้ธุรกิจส่งมอบอาหาร ตรงคุณภาพ ตรงเวลา
ลดต้นทุน และ อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน

More than a logistics provider

We’re your partner, working with you every step of the way

Our mission is simple: provide the right products at the right time and price for your business using our proven 3-step approach.

01-Procurement

Procurement

Sourcing top-quality produce from our network of trusted suppliers

02-Production

Production

Crafting new, creative menus based on extensive market surveys

03-Distribution

Distribution

Delivering the optimal amount of food products on budget, on time

มากกว่าผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

ที่จะช่วยขับเคลื่อนและอำนวยความสะดวกให้คุณในทุกขั้นตอน

ความสำเร็จของลูกค้า

เรายินดีที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทชั้นนำธุรกิจ